Nasza spółka MONGO sp. z o.o. jest pośrednikiem na rynku pożyczkowym, co oznacza, iż spółka we własnym zakresie nie udziela pożyczek – a przekazuje Państwa dane uzyskane poprzez naszą stronę internetową – Profigo.pl – współpracującym z nami firmom.

 

Koniecznie zapoznaj się także z dokumentem Polityka Prywatności.

 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mongo sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Poznańskiej 61

2) kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą adresu e-mail info@profigo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe podane podczas uzupełniania formularza zgłoszeniowego na naszej stronie internetowej przetwarzane będą w celu zrealizowania umowy pośrednictwa, tak aby uzyskali Państwo pożyczkę zgodnie ze zgłoszeniem i zostaną przekazane firmom pożyczkowym współpracującym z nami, a więc przetwarzamy dane osobowe w związku z realizacją umowy, ale także na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a,b,c –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty udzielające pożyczek (firmy pożyczkowe), którym zostaną przekazane podane przez Panią/Pana dane w formularzu wypełnionym na naszej stronie, o ile udzielił(-a) Pani/Pan zgody na przekazywanie przedmiotowych danych;

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia wypełnienia formularza na naszej stronie;

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem uzyskania przez Panią/Pana pożyczki, dlatego też niepodanie danych w zakresie objętym formularzem zamieszczonym na naszej stronie może skutkować brakiem możliwości wyszukania dla Pani/Pana podmiotu, który udzieli pożyczki;

9) Pana/Pani nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu);

10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.